BNP BGŻ Kredyt opinie

Bank Gospodarki Żywnościowej SA, czyli w skrócie BGŻ SA, jest jednym z największych banków komercyjnych, jakie działają na polskim rynku bankowym. Biorąc pod uwagę wielkość aktywów będących w dyspozycji Banku Gospodarki Żywnościowej SA, zajmuje on 11 miejsce wśród innych polskich banków. Główna siedziba BGŻSA znajduje się w Warszawie, ale oddziały banku mieszczą się na terenie całego kraju. Są one w pełni dostępne dla wszystkich klientów.

Początków Banku Gospodarki Żywnościowej SA należy poszukiwać w latach przed II wojną światową. Pierwszy bank, który dał początek BGŻ, powstał w 1919 roku i był to Polski Bank Rolny. Od 1921 roku został on przemianowany na Państwowy Bank Rolny, aby w 1948 roku, po II wojnie światowej stać się po prostu Bankiem Rolnym. Właściwy Bank Gospodarki Żywnościowej SA powstał dopiero w 1975 roku, dzięki dokonaniu fuzji Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego. Tak też zapoczątkowany został rozwój BGŻ SA. Jako spółka akcyjna Bank Gospodarki Żywnościowej wystąpił po raz pierwszy w 1994 roku. Niewątpliwie, była to bardzo ważna zmiana w działalności banku. Wówczas to nadany został z ramienia Ministra Finansów statut Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Również w 1994 roku BGŻ SA rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegającą na udzielaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków banków w celu realizacji przez kredytobiorców przedsięwzięć gospodarczych związanych zarówno z rozwojem sfery rolniczej, jak i gospodarki żywnościowej, objętych programami regionalnymi bądź programami branżowymi. Rok 1994 dla Banku Gospodarki Żywnościowej SA w ogóle okazał się być przełomowy. W tym roku bowiem Komisja Papierów Wartościowych wydała zezwolenie dla BGŻ SA na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi. W ten oto sposób powstało Biuro Maklerskie BGŻ. Warto przy tym zaznaczyć, że biuro to było pierwszym biurem maklerskim, jakie rozpoczęło swoją działalność w Polsce.